Podporované bydlení

Poskytovatel: 

  • BONA o.p.s.

Problémová oblast: 

  • bydlení

Metoda poskytování: 

  • sociální práce

Forma služby: 

  • pobytová

Cena / výdělek: 

  • placené klientem

Má služba volnou kapacitu?: 

ANO

Stav služby: 

V pořadníku je aktuálně 10 zájemců. Doba čekání na vstup do služby je cca v řádu měsíců v závislosti na uvolňování bytů/pokojů.

Pořadník je v současné době otevřen pro muže i ženy.

Popis služby: 

Služba „podpora samostatného bydlení“ je v současnosti poskytována 46 klientům. Hlavním cílem služby je integrace duševně nemocných zpět do většinové společnosti. Klienti jsou převážně ubytováni v samostatných garsoniérách. K dispozici jsou i dvoulůžkové a třílůžkové garsoniéry. Nástrojem spolupráce je individuální plán. Smlouva na 1 rok s možností prodloužení(15+12 měsíců). Podkladem pro prodloužení smlouvy jsou pravidelná hodnocení spolupráce. Klient je odpovědný za pravidelné navštěvování svého ošetřujícího lékaře a dodržování léčby.
Uživatel hradí službu částkou 100,– Kč za hodinu. Částka je krácena podle skutečně spotřebovaného času v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.

Kontaktní Informace: 

Adresa: Pod Čimickým hájem 177/1, Praha 8 - Bohnice, 181 00
Tel, fax: 739 320 509, 283 852 305
e- mail: iva.hejzlova@bona-ops.cz
Kontaktní pracovník: Mgr. Iva Hejzlová

Úřední hodiny pro zájemce o službu:
Úterý - v čase od 10:00 do 14:00
Středa - v čase od 10:00 do 16:30

V případě, že probíhá konzultace s někým jiným, tak telefon není možné zvednout. Proto prosíme o trpělivost, pokud se nebudete moci ihned dovolat. S příjmovou pracovnicí se lze spojit také pomocí SMS nebo e-mailu. V kontaktní dny se snažíme v co největší míře na zmeškaná volání reagovat hned, jak to je možné.

Kapacita: 

46 osob

Zaměření na diagnózy: 

  • F10–F19 Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním psychoaktivních látek
  • F20–F29 Schizofrenie‚ poruchy schizotypální a poruchy s bludy

Sídlo služby: 

  • Praha - kraj, Praha 8

Spádová oblast: 

  • Praha - kraj