Vzdělávací programy

Poskytovatel: 

  • Baobab o.s.

Problémová oblast: 

  • jiné dovednosti a kompetence

Metoda poskytování: 

  • vzdělávání

Forma služby: 

  • docházková

Cena / výdělek: 

  • placené klientem

Stav služby: 

Další běh vzdělávacích kurzů se otevře od konce září.

Popis služby: 

Posláním vzdělávacích programů je zprostředkovat nové informace a praktické dovednosti v oblasti
cizích jazyků nebo práce s počítačem lidem se zkušeností s duševním onemocněním.

Cíle vzdělávacích kurzů
• Zdokonalovat dovednosti a znalosti cizích jazyků a práce s PC
• Zvyšovat možnost pracovního uplatnění
• Procvičovat paměť, pozornost a vůli
• Zvýšit počet příležitostí pro sociální kontakt s druhými lidmi

Vzdělávací kurzy nabízené O.s.Baobab se svým charakterem příliš neliší od obdobných aktivit v komunitě.
Na druhé straně se jedná o jakýsi „chráněný“ prostor, kde se ke každému účastníkovi přistupuje
individuálně, s respektem k jeho možným problémům s pamětí, pozorností apod.
Kurzy jsou vedeny zkušeným lektorem.
Kurz se skládá z 10 lekcí. Jedna lekce trvá 90 minut. Skupina kurzu čítá 3-8 účastníků.

o Kurz základů práce s PC, Word, internet a email pro začátečníky a mírně pokročilé
o Kurz Excel
o Kurz anglického jazyka pro začátečníky a mírně pokročilé
o Kurz německého jazyka pro začátečníky
o Kurz španělského jazyka pro začátečníky

Cena: Kurz (10 lekcí) – 500,- Kč. V ceně kurzu jsou veškeré materiály, které účastník potřebuje při výuce.

nejedná se o registrovanou sociální službu

Kontaktní Informace: 

Adresa: Pujmanové 1219/8, Praha 4
Tel, fax: 241 734 050
e- mail: osbaobab@osbaobab.cz
Kontaktní pracovník: Milena Šalomounová

Sídlo služby: 

    Spádová oblast: