Student

Poskytovatel: 

 • Baobab o.s.

Problémová oblast: 

 • studium, sociální a komunikační dovednosti, jiné dovednosti a kompetence

Metoda poskytování: 

 • sociální práce, poradenství, nácvik / trénink, vzdělávání

Forma služby: 

 • docházková, terénní

Cena / výdělek: 

 • zdarma

Má služba volnou kapacitu?: 

NE

Popis služby: 

Služba Student poskytuje podporu lidem se zkušeností s duševním onemocněním od 15 let.
Spolupráce je zaměřena převážně na oblast zvládání studia a současně běžného života (např. rozhodování se ohledně studia, zahájení studia, udržení se v něm, návrat po jeho přerušení či jeho ukončení, zlepšení dovednosti sebeprezentace a sociálních dovedností při kontaktu s druhými, schopnost pojmenovat varovné příznaky vlastní nemoci a dovednost s nimi zacházet aj.).
Podporu poskytujeme individuální a skupinovou formou a probíhá převážně v prostorách sdružení, v odůvodněných případech i v terénu.

Jednotlivé programy:
- Individuální forma podpory : Patronství - klient spolupracuje individuálně s terapeutem formou pravidelných schůzek
- Skupinová forma podpory: Kurzy - trénink studijních dovedností, trénink sociálních dovedností , trénink paměti a pozornosti
- Besedy - na téma duševního onemocnění, určené pro střední školy, odborná učiliště či vyšší odborné školy.
- cílem těchto besed je zvýšit informovanost o duševních onemocněních a přispět k destigmatizaci lidí s duševním
onemocněním

Služba Student je poskytována zdarma.

Kontaktní Informace: 

Adresa: Pujmanové 1219/8, Praha 4
Tel, fax: 241 734 050, 739 310 357
e- mail: petra.bartovska@osbaobab.cz
Kontaktní pracovník: mgr. Petra Bartovská

Zaměření na diagnózy: 

 • F20–F29 Schizofrenie‚ poruchy schizotypální a poruchy s bludy
 • F30–F39 Afektivní poruchy (poruchy nálady)
 • F60–F69 Poruchy osobnosti a chování u dospělých
 • F80–F89 Poruchy psychického vývoje

Sídlo služby: 

 • Praha - kraj

Spádová oblast: 

 • Praha - kraj