Centrum sociálně rehabilitačních služeb - program pobytové podpory

Poskytovatel: 

  • Baobab o.s.

Problémová oblast: 

  • bydlení

Metoda poskytování: 

  • sociální práce, nácvik / trénink

Forma služby: 

  • pobytová

Cena / výdělek: 

  • placené klientem

Má služba volnou kapacitu?: 

NE

Stav služby: 

Zájemci z řad žen a mužů se mohou zařadit do pořadníku čekatelů. V případě zájmu stačí zatelefonovat, pracovník/pracovnice Centra si s Vámi dohodne informační schůzku, kde Vám předá potřebné informace.

Popis služby: 

Pobytový program je určen lidem s duševním onemocněním, kteří si potřebují vyzkoušet, nacvičit, obnovit a rozvíjet své dovednosti nezbytné k dosažení co největší možné samostatnosti v běžném životě.
Sociální rehabilitace v pobytovém programu probíhá v chráněném prostředí bytů na Praze 4 a Praze 6, kde je klientovi poskytnuto "tréninkové" místo, a to max. na 18 měsíců.
Cílovou skupinou jsou lidé s diagnostikovanou duševní nemocí z okruhu psychóz či afektivních poruch ve věku 18–55 let, jejichž zdravotní stav je stabilizovaný a jsou schopni zvládat základní úkony sebeobsluhy (jídlo, hygiena, oblékání).

Kontaktní Informace: 

Adresa: Pujmanové 1219/8, Praha 4
Tel: 739 310 350; e- mail: centrum@osbaobab.cz
Kontaktní pracovník: Nikol Švecová

Kapacita: 

13 lůžek

Zaměření na diagnózy: 

  • F20–F29 Schizofrenie‚ poruchy schizotypální a poruchy s bludy
  • F30–F39 Afektivní poruchy (poruchy nálady)

Sídlo služby: 

  • Praha - kraj

Spádová oblast: 

  • Celá ČR