Centrum sociálně rehabilitačních služeb - program krátkodobé ambulantní/terénní podpory

Poskytovatel: 

  • Baobab o.s.

Problémová oblast: 

  • sociální a komunikační dovednosti, jiné dovednosti a kompetence

Metoda poskytování: 

  • sociální práce, case management, poradenství, nácvik / trénink

Forma služby: 

  • docházková, terénní

Cena / výdělek: 

  • zdarma

Má služba volnou kapacitu?: 

NE

Stav služby: 

Zájemci o individuální krátkodobou podporu se mohou ozvat kdykoliv telefonicky nebo emailem, budou nasměrováni do času konzultačních hodin ve dnech pondělí od 15 do 17 hod a v pátek od 10 do 12 hod, kde se jejich dotazům pověnuje pracovník/pracovnice Centra. V rámci osobní konzultace se po té mohou dohodnout na doprovod do terénu (na úřad, k lékaři, do specializované poradny, apod.).

Popis služby: 

Centrum Baobab nabízí lidem s duševním onemocněním ambulantní podporu při zvládání běžného života v jejich přirozeném prostředí. Míra podpory i obsah setkání je "šit na míru" podle klientových aktuálních potřeb a osobních cílů. Jedná se o sociálně rehabilitační program, tudíž obsahem jsou kromě poradenství, nácviky dovedností, prevence relapsu onemocnění, řešení problémových situací.

Kontaktní Informace: 

Adresa: Pujmanové 1219/8, Praha 4
Tel: 739 310 350; e- mail: centrum@osbaobab.cz
Kontaktní pracovník: Libor Koželuh

Zaměření na diagnózy: 

  • F20–F29 Schizofrenie‚ poruchy schizotypální a poruchy s bludy
  • F30–F39 Afektivní poruchy (poruchy nálady)

Sídlo služby: 

  • Praha - kraj

Spádová oblast: 

  • Celá ČR