Centrum sociálně rehabilitačních služeb – program dlouhodobé ambulantní/terénní podpory

Poskytovatel: 

  • Baobab o.s.

Problémová oblast: 

  • zdravotní stav, bydlení, práce, volný čas, krizový stav, finance / sociální situace, sociální a komunikační dovednosti, jiné dovednosti a kompetence

Metoda poskytování: 

  • sociální práce, case management

Forma služby: 

  • docházková, terénní

Cena / výdělek: 

  • zdarma

Má služba volnou kapacitu?: 

NE

Stav služby: 

Zájemci se mohou zařadit do pořadníku čekatelů. V případě zájmu stačí zatelefonovat, pracovník/pracovnice Centra si s Vámi dohodne informační schůzku, kde Vám předá potřebné informace.

Popis služby: 

Dlouhodobý ambulantní/terénní program je určen lidem s duševním onemocněním, kteří potřebují podporu k řešení svých problémů s cílem dosáhnout co největší možné samostatnosti v řešení svých problémů.

Sociální rehabilitace v dlouhodobém ambulantním/terénním programu probíhá při konzultacích v o.s.Baobab, nebo dle potřeby v terénu. obě formy lze kombinovat.
Cílovou skupinou jsou lidé s diagnostikovanou duševní nemocí z okruhu psychóz či afektivních poruch ve věku 18–55 let, jejichž zdravotní stav je stabilizovaný.

Kontaktní Informace: 

Adresa: Pujmanové 1219/8, Praha 4
Tel: 739 310 350; e- mail: centrum@osbaobab.cz
Kontaktní pracovník: Libor Koželuh

Kapacita: 

9 klientů

Zaměření na diagnózy: 

  • F20–F29 Schizofrenie‚ poruchy schizotypální a poruchy s bludy
  • F30–F39 Afektivní poruchy (poruchy nálady)

Sídlo služby: 

  • Praha - kraj

Spádová oblast: 

  • Celá ČR