Vyhledávání služeb komunitní péče

Upozornění - sídla služeb a spádové oblasti (odkud je uživatel/služba) zatím nejsou u všech služeb vyplněna. Naleznete-li nějaké problémy v novém vyhledávacím filtru nebo nesprávné zařazení služby, prosíme, dejte nám o tom vědět prostřednictvím kontaktního formuláře, děkujeme.

Tréninková kavárna - barman/barmanka

Služba nabízí pracovní rehabilitaci na této pozici 4 osobám - 4x barman/ka. Barmani se v počtu dvou střídají ve dvousměnném provozu každý všední den. Jedna směna trvá vždy 3 hodiny, od 11:00 do 14:00 nebo od 14:00 do 17:00 (střídavě, dle domluvy). ...číst dále Poskytovatel: Eset-Help z.s. Aktualizováno: 11. 08. 2021 Volná kapacita: ANO

Tréninková kavárna - úklidový pracovník/ce

Služba nabízí pracovní rehabilitaci 1 klientovi - 1x úklidový pracovník/ce. Pracovní rehabilitace na pozici úklidového pracovníka probíhá 1,5 hodiny každý všední den od 9:30 do 11:00. ...číst dále Poskytovatel: Eset-Help z.s. Aktualizováno: 05. 05. 2021 Volná kapacita: NE

Služba Podpora zaměstnávání - Přechodné zaměstnávání

Služba nabízí 4 rehabilitační místa na smluvních pracovištích. Rehabilitace pro 1 klienta trvá 6 měsíců. Klient je sociálním pracovníkem zaučen během cca 10 směn, dále pracuje samostatně a v případě potřeby může pracovníka požádat o podporu. Po zaučení a zvládnutí tréninkových směn (bez finančního ...číst dále Poskytovatel: Eset-Help z.s. Aktualizováno: 05. 05. 2021 Volná kapacita: NE

Úklidová dílna

Cílem je poskytnout trénink základních pracovních a sociálních dovedností (pravidelná docházka,samostatnost, plnění zadaných úkolů), dále poskytnout pracovní aktivitu, pravidelnou náplň dne, umožnit strukturovanou náplň trávení času a zaměstnat a podporovat na přechodnou dobu klienty, pro které je ...číst dále Poskytovatel: Green Doors z.ú. Aktualizováno: 22. 03. 2021 Volná kapacita: ANO

Tréninková kavárna Klubu V. Kolona

Kavárna V. kolona poskytuje trénink pracovních a sociálních dovedností lidem se zkušeností duševního onemocnění. Trénink probíhá v klubovém prostředí otevřeném veřejnosti, kde se konají kulturní akce. ...číst dále Poskytovatel: Green Doors z.ú. Aktualizováno: 22. 03. 2021 Volná kapacita: ANO

Tréninková kavárna Café Na půl cesty a úklidová dílna

„Café na půl cesty“ je tréninkovým pracovištěm pro lidi, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním, hlavně z okruhu psychóz. Naším cílem je poskytovat podporu v oblasti přípravy na práci nebo na studium, a umožnit tak co nejrychlejší návrat do běžného života. Kavárna nabízí tréninkové místo ...číst dále Poskytovatel: Green Doors z.ú. Aktualizováno: 13. 08. 2020 Volná kapacita: ANO

Trénink mozku

Skupinový program Trénink mozku přináší informace z oblasti kognitivních funkcí doplněné o doporučení a praktická cvičení k jejich posílení. Na dvou vstupních individuálních schůzkách si klient může ověřit úroveň svých kognitivních dovedností (paměť, pozornost, plánování, řešení problémů, výdrž, ...číst dále Poskytovatel: Green Doors z.ú. Aktualizováno: 10. 08. 2020 Volná kapacita: ANO

Kariérové poradenství

Program Kariérové poradenství nabízí pomoc při rozhodování v otázkách profesní přípravy, volby zaměstnání nebo jeho změny. Během pěti individuálních setkání s konzultantkou má klient možnost zmapovat své silné stránky, své motivace k práci a hodnoty, které potřebuje mít v práci naplněné, odhalit ...číst dále Poskytovatel: Green Doors z.ú. Aktualizováno: 21. 05. 2020 Volná kapacita: ANO

Samotáři

Polouzavřené pravidelné setkávání lidí s duševním onemocněním, kteří zažívají samotu jako aktuální téma a zároveň je pro ně obtížné využít jiné skupinové aktivity v organizaci, mají problém s komunikací v přítomnosti dalších lidí či dlouhodobě prožívají pocity izolace. CÍL PROGRAMU • vymezit si, co ...číst dále Poskytovatel: Green Doors z.ú. Aktualizováno: 21. 05. 2020 Volná kapacita: ANO

Přechodné zaměstnávání

Program Přechodného zaměstnávání umožňuje ověření pracovních a sociálních dovedností získaných během tréninku v jedné z kaváren O.s. Green Doors či O.s. Eset-Help. Tento program probíhá na předem dojednaných pracovních místech v nechráněných podmínkách za pravidelné podpory pracovního konzultanta. ...číst dále Poskytovatel: Green Doors z.ú. Aktualizováno: 21. 05. 2020 Volná kapacita: NE

Podporované zaměstnávání

Nabízíme individuální podporu průběžně poskytovanou nejen při hledání zaměstnání (mapování trhu práce, pomoc při sepsání životopisu, motivačního dopisu, příprava na pohovor), ale také po nástupu do něj. To vše s cílem Vašeho úspěšného uplatnění na trhu práce, ať otevřeném či chráněném. ...číst dále Poskytovatel: Green Doors z.ú. Aktualizováno: 21. 05. 2020 Volná kapacita: ANO

Sociální poradna

Co služba nabízí - dostupný a nestigmatizující prostor pro řešení sociálních otázek - sociální poradenství (v oblasti bydlení, práce, sociálních dávek, invalidních důchodů…) - informace o aktuální nabídce sociálních a zdravotních služeb - materiály a informace o nemoci a formách pomoci - kontakty ...číst dále Poskytovatel: Green Doors z.ú. Aktualizováno: 14. 04. 2020 Volná kapacita: ANO

Chráněné bydlení Mělník

Cílem služby je vytvořit pro uživatele bezpečné zázemí a poskytnout mu podporu pro získání dovedností a sebedůvěry, a to v takové míře, která snižuje závislost na poskytované službě a umožní uživateli v budoucnu využít službu s nižší mírou podpory nebo žít ve vlastním bydlení. Služby chráněného ...číst dále Poskytovatel: Fokus Praha z.ú. Aktualizováno: 21. 11. 2019 Volná kapacita: ANO

Krizová pomoc

Cílová skupina: všechny osoby v krizi Poslání krizové pomoci je poskytování pomoci lidem, kteří se dostali do náročné životní situace a potřebují odbornou podporu, aby ji zvládli. Cílová skupina: Osoba bez omezení věkové hranice, která se dostala do nepříznivé životní situace vlivem např. ztráty ...číst dále Poskytovatel: Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú. Aktualizováno: 01. 10. 2019 Volná kapacita: ANO

Tréninková restaurace Mlsná kavka

Vegetariánská restaurace Mlsná kavka poskytuje tréninkové pracovní místo na pozici pomocný kuchař a pomocný barman. Trénink je určen pro klienty, kteří mají bydliště v Praze, nebo se tu dlouhodobě zdržují a mají duševní onemocnění (F2, F3, F40-F42, F60, F70, F062, F063). Trénink je možný po dobu 0, ...číst dále Poskytovatel: Green Doors z.ú. Aktualizováno: 23. 09. 2019 Volná kapacita: NE

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Jedná se o zaměstnávání osob se zdravotním postižením (osoby se zkušeností s duševním onemocněním z okruhu psychóz), ID a trvalé bydliště v Praze podmínkou. Pracovní oblasti: ...číst dále Poskytovatel: BONA o.p.s. Aktualizováno: 09. 09. 2019 Volná kapacita: ANO

Řemeslné dílny (sociální rehabilitace)

V rámci této sociální služby si uživatelé mohou obnovit nebo získat sociální a pracovní dovednosti a návyky. SYSTÉM SPOLUPRÁCE: Individuální plán + dohody o podpoře na základě zakázky uživatele. Spolupráce s rodinou a ošetřujícím lékařem, Pravidelné hodnocení spolupráce. Služba je poskytovaná ...číst dále Poskytovatel: BONA o.p.s. Aktualizováno: 09. 09. 2019 Volná kapacita: ANO

Chráněné bydlení

Sociální služba chráněné bydlení nabízí klientům dva byty se třemi samostatné pokoji v ženském bytě a se třemi samostatnými pokoji v mužském bytě na dobu 1 roku. Oba byty jsou umístěny v běžné zástavbě na Praze 11, kousek od stanice metra Opatov. Byty jsou vybaveny běžnými spotřebiči. ...číst dále Poskytovatel: Eset-Help z.s. Aktualizováno: 05. 09. 2019 Volná kapacita: ANO

Tréninková restaurace Mlsná kavka - pomocná síla v kuchyni

Restaurace Mlsná kavka poskytuje tréninkové místo na pozici pomocná síla v kuchyni. Pracovní úvazek dvakrát až třikrát v týdnu, 15-17 h. Trénink je určen na dobu 3 měsíců až 2 let. Práce se bude dít v přirozených pracovních podmínkách bez účasti pracovního terapeuta na směnách, s možností využití ...číst dále Poskytovatel: Green Doors z.ú. Aktualizováno: 31. 07. 2019 Volná kapacita: NE

Dobrovolníci v Dobroduši - zprostředkování kontaktu s dobrovolníkem

Dobroduš ve spolupráci s dobrovolníky aktivizuje a začleňuje dospělé osoby s dlouhodobým duševním onemocněním do společnosti. Klient se s dobrovolníkem schází po dobu minimálně šesti měsíců, délka setkání je v rozmezí cca 6 - 10 hodin měsíčně. Čas spolu tráví povídáním, procházkami, návštěvou ...číst dále Poskytovatel: Dobroduš Aktualizováno: 27. 02. 2019 Volná kapacita: ANO

Služba následné péče

Služba je poskytována: - lidem starším 18 let - lidem s chronickým duševním onemocněním - klientům z Prahy - ambulantně - provozní doba: po 9:00 - 17:00 st 9:00 - 16:00, út, čt, pá 9:00 - 15:00 ...číst dále Poskytovatel: Dobroduš Aktualizováno: 27. 02. 2019 Volná kapacita: ANO

Tým podpory zaměstnávání (TPZ)

Tým podpory zaměstnávání poskytuje registrovanou službu sociální rehabilitace, která se zaměřuje na pracovní oblast života lidí s duševním onemocněním. Služba proces celkové rehabilitace klienta rozšířila o nácviky dovedností spojených se získáváním pracovního uplatnění, poskytuje sociální a ...číst dále Poskytovatel: Fokus Praha z.ú. Aktualizováno: 15. 02. 2019 Volná kapacita: ANO

Centrum duševního zdraví Podskalí

Jsme multidisciplinární tým poskytující terénní i ambulantní služby dospělým lidem se zkušeností s duševním onemocněním. Poskytujeme profesionální služby s respektem k našim klientům. Snažíme se podpořit jejich vlastní sebedůvěru a dovednosti potřebné ke zlepšení kvality života. Rozsah a podobu ...číst dále Poskytovatel: Fokus Praha z.ú. Aktualizováno: 14. 02. 2019 Volná kapacita: ANO

Služba Podpora zaměstnávání - Individuální podpora

Služba nabízí podporu klientům, kteří si chtějí najít a udržet pracovní místo na otevřeném trhu práce. Podpora je poskytována podle individuálních potřeb klienta – možným tématem spolupráce nejčastěji bývá: zpracování životopisu, tvorba motivačních dopisů, edukace zaměřená na orientaci v ...číst dále Poskytovatel: Eset-Help z.s. Aktualizováno: 06. 11. 2018 Volná kapacita: ANO

Krizový tým

Nabízíme ambulantní, terénní a telefonickou krizovou pomoc při řešení problémů a podáváme pomocnou ruku těm, kteří nemají dost sil, aby sami vyřešili obtížnou životní situaci, ve které se ocitli. Služba je poskytovaná v rámci Komunitního týmu Podskalí a je multidisciplinárně organizovaná (lékař, ...číst dále Poskytovatel: Fokus Praha z.ú. Aktualizováno: 30. 07. 2018 Volná kapacita: ANO

Komunitní tým Jih - kontaktní místo

Tento program v rámci služeb Komunitního týmu plní především funkci kontaktního místa pro osoby s duševním onemocněním žijící na území MČ Prahy 1, 2, 3, 4, 10. 11, 12, 15 a 22 (vnitroorganizačně region Jih). Nabízí zprostředkování informací a dalších služeb a případně se podílí na řešení konkrétní ...číst dále Poskytovatel: Fokus Praha z.ú. Aktualizováno: 30. 07. 2018

Sociálně terapeutická dílna Hvězdáři

Sociálně terapeutická dílna Hvězdáři je základním prvkem pracovní rehabilitace. Klient si zde obnovuje či získává základní pracovní, ale i sociální návyky a dovednosti (péče o vlastní osobu, komunikace s okolím, orientace apod.), jenž jsou podmínkou pro získání zaměstnání. Plynulý proces získávání ...číst dále Poskytovatel: Fokus Praha z.ú. Aktualizováno: 17. 07. 2018 Volná kapacita: ANO

Dům u Libuše

Posláním služby je poskytování dlouhodobé podpory lidem se zkušeností s duševním onemocněním tak, aby měli možnost být v kontaktu s lidmi, žili aktivní život a měli příležitost řešit své problémy s někým dalším a zvládali nároky svého života. Hlavním cílem služby je umožnit klientům řešit svou ...číst dále Poskytovatel: Fokus Praha z.ú. Aktualizováno: 19. 03. 2018 Volná kapacita: ANO

Komunitní terénní tým

Posláním služby je rozvíjet dovednosti klientů, jejich kompetence a samostatnost při řešení životních situací, přispívat ke stabilizaci či zlepšení zdravotního stavu klientů se závažným duševním onemocněním a napomáhat tak ke zlepšení kvality jejich života. Na základě klientových potřeb jsou ...číst dále Poskytovatel: Eset-Help z.s. Aktualizováno: 13. 03. 2018 Volná kapacita: ANO

Centrum denních aktivit

Jedná se o rehabilitaci v oblasti volného času. CDA nabízí možnost strukturovaně trávit volný čas (ranní komunita, dopolední program, vaření, odpolední program), bezpečný prostor pro setkávání s dalšími lidmi, možnost sebevzdělávání/seberealizace v rámci nabízených kurzů/kroužků (modelářský kroužek ...číst dále Poskytovatel: Eset-Help z.s. Aktualizováno: 13. 03. 2018

Přechodné zaměstnávání - tréninková místa v komunitní zahradě

Koho hledáme? ● Máte pozitivní vztah k práci na zahradě, městskému pěstování či kompostování? ● Máte zkušenost s duševním onemocněním a máte invalidní důchod? ● Baví vás práce v terénu? ...číst dále Poskytovatel: KOKOZA, o. p. s. Aktualizováno: 13. 02. 2018 Volná kapacita: ANO

Komunitní tým Břevnov

Komunitní tým Břevnov nabízí: - komplexní přístup k řešení obtížných životních situací - podporu při aktivizaci a zapojení do běžné komunity - podporu v domácím prostředí - sociální poradenství (dávky, dostupné služby, dluhy atd.) - pomoc při hájení práv a zájmů - pomoc při udržení nebo zlepšení ...číst dále Poskytovatel: Fokus Praha z.ú. Aktualizováno: 11. 10. 2017 Volná kapacita: ANO

Právní a sociální poradna

V rámci služby je poskytováno bezplatné poradenství klientům s duševním onemocněním na základě předchozího telefonického či osobního objednání. ...číst dále Poskytovatel: Eset-Help z.s. Aktualizováno: 04. 10. 2017 Volná kapacita: ANO

Chráněná dílna

Pracoviště - chráněná dílna. V současnosti probíhá pilotní aktivizační program - tréninková pracovní místa na dobu 6 měsíců. Program je vhodný pro osoby v závěrečné fázi rehabilitačního programu před nástupem do běžného zaměstnání. Účelem je zpevňování pracovních návyků, zlepšení dovedností a ...číst dále Poskytovatel: ENVERO, z. s. Aktualizováno: 11. 05. 2017 Volná kapacita: ANO

Pracovní trénink v sociální firmě Modrý domeček

Jedná se o možnost osvojení základních sociálních a pracovních dovedností potřebných pro případné získání pracovního místa - aktuálně nabízíme službu sociální rehabilitace (dále SR) v kavárně Modrý domeček v Řevnicích (zejm. obsluha, práce na baru, ale i další práce) a kuchyni Modrého domečku. ...číst dále Poskytovatel: Náruč z.s. Aktualizováno: 10. 05. 2017 Volná kapacita: ANO

Hledáme zaměstnance na pozice pomocný číšník, pomocný kuchař,pomocník v kavárně a uklízeč

Pracovní poměr nabízíme osobám s psychotickým onemocněním či lehkou mentální retardací. - jedná se o klasický pracovně právní vztah (na který se plně vztahuje zákoník práce) s terapeutickou podporou. Za pracovní výkon uživatel pobírá mzdu. Terapeutická podpora je poskytována formou patronského ...číst dále Poskytovatel: Náruč z.s. Aktualizováno: 10. 05. 2017 Volná kapacita: ANO

Centrum psychosociálních služeb - služby Peer konzultanta

Součástí týmu Centra psychosociálních služeb je také peer konzultant. Společně s terapeutem se účastní vybraných skupinových programů, kde se s ním mohou klienti potkat. Po domluvě je možné klientům nabídnout podpůrné individuální konzultace a provázení v průběhu hospitalizace. ...číst dále Poskytovatel: PN Bohnice Aktualizováno: 04. 01. 2017 Volná kapacita: ANO

Centrum psychosociálních služeb - Poradna pro bydlení s přípravných programem na CHB

Poradna pro bydlení poskytuje poradenství, podporu a pomoc v oblasti bydlení (hledání vhodného chráněného bydlení, ubytovny, azylového domu apod.), její hlavní součástí je Program přípravy na chráněné bydlení určený především pacientům hospitalizovaným v PN Bohnice, v kokrétních situacích také ...číst dále Poskytovatel: PN Bohnice Aktualizováno: 04. 01. 2017 Volná kapacita: ANO

Centrum psychosociálních služeb - Pracovní trénink v Miniprádelně

Program pracovního tréninku v Miniprádelně je určen jednak pacientům hospitalizovaným v PN Bohnice formou pracovní terapie a také klientům po propuštění, kterým se z různých důvodů nedaří najít uplatnění na trhu práce a/nebo kteří potřebují počáteční vyšší míru podpory při návratu do pracovního ...číst dále Poskytovatel: PN Bohnice Aktualizováno: 04. 01. 2017 Volná kapacita: NE

Centrum psychosociálních služeb - Pracovní poradna

Pracovní poradna Centra psychosociálních služeb poskytuje informace a poradenství v pracovní problematice. Pomůže Vám ujasnit si, jaká práce Vám bude vyhovovat, jakým způsobem a kde práci hledat. Můžete se dozvědět o pracovně-rehabilitačních programech (chráněné, resp.sociálně-terapeutické dílny, ...číst dále Poskytovatel: PN Bohnice Aktualizováno: 04. 01. 2017 Volná kapacita: ANO

Centrum psychosociálních služeb - Terapeutické pracoviště Čajovna 13.komnata

Čajovna je terapeutické pracoviště, které zároveň nabízí prostor pro setkávání lidí s duševním onemocněním a veřejnosti (hostů). Jedná se o pracoviště nízkoprahové, kde probíhá pracovní trénink. Kritériem pro přijetí je aktuální hospitalizace, věk nad 18 let a doporučení ošetřujícího lékaře. ...číst dále Poskytovatel: PN Bohnice Aktualizováno: 04. 01. 2017 Volná kapacita: ANO

Centrum duševního zdraví Praha 8

* Služby jsou určené klientům s duševním onemocněním z okruhu psychóz. * Návštěvní služba psychiatrických sester v domácím prostředí pacienta (posouzení aktuálního stavu, edukace, aplikace léků apod.); individuální pohovory; klubové aktivity. ...číst dále Poskytovatel: Fokus Praha z.ú., PN Bohnice Aktualizováno: 18. 11. 2016 Volná kapacita: ANO

Chráněné bydlení

Služba „chráněné bydlení“ je v současnosti poskytována 57 klientům, ve čtyřech různých objektech (CHB "201", CHB "Vila Jitka", CHB "Kocourkov", CHB "200"). Hlavním cílem služby je integrace duševně nemocných zpět do většinové společnosti. Jedná se o skupinovou formu bydlení, přičemž klienti jsou ...číst dále Poskytovatel: BONA o.p.s. Aktualizováno: 17. 10. 2016 Volná kapacita: ANO

Podporované bydlení

Služba „podpora samostatného bydlení“ je v současnosti poskytována 46 klientům. Hlavním cílem služby je integrace duševně nemocných zpět do většinové společnosti. Klienti jsou převážně ubytováni v samostatných garsoniérách. K dispozici jsou i dvoulůžkové a třílůžkové garsoniéry. Nástrojem ...číst dále Poskytovatel: BONA o.p.s. Aktualizováno: 30. 09. 2016 Volná kapacita: ANO

Arteterapie a výtvarné techniky

Cílová skupina: Osoby s duševním onemocněním, osoby s mentálním handicapem Vstup do služeb viz: http://www.modredvere.cz/cz/vstup-do-sluzeb ...číst dále Poskytovatel: Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú. Aktualizováno: 18. 05. 2016 Volná kapacita: ANO

Tréninkový byt pro muže

V rámci projektu provozujeme tréninkový byt pro dva muže, kteří se chtějí naučit patřičným sociálním dovednostem, vedoucím k jejich samostatnosti. Cílovou skupinou tvoří muži s duševním onemocněním, převážně psychotického okruhu. Služba je určena pro věkovou skupinu 18–64 let. Podmínky: Byt 2+KK, ...číst dále Poskytovatel: DPS Ondřejov Aktualizováno: 03. 05. 2016 Volná kapacita: NE

Centrum sociálně rehabilitačních služeb - program pobytové podpory

Pobytový program je určen lidem s duševním onemocněním, kteří si potřebují vyzkoušet, nacvičit, obnovit a rozvíjet své dovednosti nezbytné k dosažení co největší možné samostatnosti v běžném životě. Sociální rehabilitace v pobytovém programu probíhá v chráněném prostředí bytů na Praze 4 a Praze 6, ...číst dále Poskytovatel: Baobab o.s. Aktualizováno: 19. 04. 2016 Volná kapacita: NE

Krizová služba centra Břevnov

Službu poskytujeme dospělým lidem se zkušeností s duševním onemocněním, kteří se ocitli v krizové situaci a potřebují pomoc; případně jejich blízkým. Nabízíme: - krizovou intervenci - telefonické a elektronické poradenství, osobní v prostorách centra Břevnov - po dohodě výjezdy za klienty do terénu ...číst dále Poskytovatel: Fokus Praha z.ú. Aktualizováno: 29. 03. 2016 Volná kapacita: ANO

Centrum sociálně rehabilitačních služeb - program krátkodobé ambulantní/terénní podpory

Centrum Baobab nabízí lidem s duševním onemocněním ambulantní podporu při zvládání běžného života v jejich přirozeném prostředí. Míra podpory i obsah setkání je "šit na míru" podle klientových aktuálních potřeb a osobních cílů. Jedná se o sociálně rehabilitační program, tudíž obsahem jsou kromě ...číst dále Poskytovatel: Baobab o.s. Aktualizováno: 12. 01. 2016 Volná kapacita: NE

Centrum sociálně rehabilitačních služeb – program dlouhodobé ambulantní/terénní podpory

Dlouhodobý ambulantní/terénní program je určen lidem s duševním onemocněním, kteří potřebují podporu k řešení svých problémů s cílem dosáhnout co největší možné samostatnosti v řešení svých problémů. Sociální rehabilitace v dlouhodobém ambulantním/terénním programu probíhá při konzultacích v o.s. ...číst dále Poskytovatel: Baobab o.s. Aktualizováno: 12. 01. 2016 Volná kapacita: NE

Úklid prostor terapeutického centra

Cílová skupina: Osoby s duševním onemocněním a mentálním postižením Vstup do služeb viz: http://www.modredvere.cz/cz/vstup-do-sluzeb Organizace zřizuje pracovní místa pro klienty na pozici úklid. Náplní práce je úklid prostor terapeutického centra v předem jasně vymezených hodinách a v daném objemu ...číst dále Poskytovatel: Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú. Aktualizováno: 07. 09. 2015 Volná kapacita: NE

Práce v tréninkové kavárně

Cílová skupina: Osoby s duševním onemocněním, osoby s mentálním handicapem Vstup do služeb viz: http://www.modredvere.cz/cz/vstup-do-sluzeb Terapeutické centrum Modré dveře v rámci sociální rehabilitace prostřednictvím Kavárny Modré dveře nabízí tréninková pracovní místa s podporou pracovního ...číst dále Poskytovatel: Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú. Aktualizováno: 07. 09. 2015 Volná kapacita: ANO

Job club

Cílová skupina: Osoby s duševním onemocněním, osoby s mentálním handicapem Vstup do služeb viz: http://www.modredvere.cz/cz/vstup-do-sluzeb ...číst dále Poskytovatel: Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú. Aktualizováno: 07. 09. 2015 Volná kapacita: ANO

Tým bydlení - Dům

Smyslem služby chráněného bydlení v Domě na Lehovci je napomoci lidem s dlouhodobým duševním onemocněním žít v běžném prostředí a zvládat nároky bydlení i důsledky svého onemocnění. Cílem služby je vytvořit pro uživatele bezpečné zázemí a poskytnout mu podporu pro získání dovedností a sebedůvěry, a ...číst dále Poskytovatel: Fokus Praha z.ú. Aktualizováno: 11. 08. 2015 Volná kapacita: ANO

Tým bydlení - Chráněné bydlení/Byty

Služba chráněné bydlení je službou tréninkového charakteru. Jedná se o službu využívanou na základě dobrovolného a svobodného rozhodnutí klienta. Smyslem služby je umožnit klientovi bydlet s co největší mírou samostatnosti a co nejmenší mírou podpory v běžných podmínkách. Pobyt v chráněném bytě ...číst dále Poskytovatel: Fokus Praha z.ú. Aktualizováno: 24. 02. 2015 Volná kapacita: NE

Tým bydlení - Podpora samostatného bydlení

Služba podpory samostatného bydlení je jednou ze služeb Týmu bydlení a jejím cílem je především: a/ možnost pro klienta zůstat v přirozeném prostředí svého domova b/ pomoc při zajištění chodu domácnosti c/ získání praktických schopností, např. organizace času, hospodaření s penězi, ve „svém“ ...číst dále Poskytovatel: Fokus Praha z.ú. Aktualizováno: 24. 02. 2015 Volná kapacita: ANO

Terapeutická komunita Mýto

Mladým lidem s duševní nemocí, zejména schizofrenií, slouží Terapeutická komunita v Mýtě u Rokycan. Pobyt v terapeutické komunitě jim má pomoci obnovit sociální dovednosti, které vinou nemoci ztratili, a připravit je k pozvolnému začlenění se do tzv. normální společnosti. Během ročního pobytu má ...číst dále Poskytovatel: Česká asociace pro psychické zdraví Aktualizováno: 04. 05. 2014

Student

Služba Student poskytuje podporu lidem se zkušeností s duševním onemocněním od 15 let. Spolupráce je zaměřena převážně na oblast zvládání studia a současně běžného života (např. rozhodování se ohledně studia, zahájení studia, udržení se v něm, návrat po jeho přerušení či jeho ukončení, zlepšení ...číst dále Poskytovatel: Baobab o.s. Aktualizováno: 07. 04. 2014 Volná kapacita: NE

Re-start - sociální rehabilitace

V rámci služby Re-start mohou uživatelé služby vybírat z nabídky následujících aktivit: účast uživatele v „centru tvořivosti“ / trénink kognitivních funkcí / kurz komunikačních dovedností / kurz přípravy na zaměstnání / podpora v domácnosti (návštěvní služba v domácnosti uživatele) / doprovody / ...číst dále Poskytovatel: Lomikámen o.s. Aktualizováno: 31. 03. 2014 Volná kapacita: ANO

Dílna Jiná káva - sociálně terapeutická dílna

Služba „Dílna Jiná káva“ je určena lidem s duševním onemocněním, kteří dosud potřebují intenzivní a odbornou podporu na pracovišti i v sociálních kontaktech a kteří nejsou v aktuální situaci schopni samostatné práce. Tato služba je poskytována v provozovně Jiná káva, jejímž provozovatelem je ...číst dále Poskytovatel: Lomikámen o.s. Aktualizováno: 31. 03. 2014 Volná kapacita: NE

Volnočasové programy

Volnočasové aktivity nabízené O.s.Baobab se svým charakterem příliš neliší od obdobných aktivit v komunitě. Na druhé straně se jedná o jakýsi „chráněný“ prostor, kde se nejedná pouze o úžasné sportovní výkony, ale také o možnost potkat se s lidmi a zacvičit si dle svých možností. Aktivity jsou ...číst dále Poskytovatel: Baobab o.s. Aktualizováno: 19. 03. 2014 Volná kapacita: ANO

Vzdělávací programy

Posláním vzdělávacích programů je zprostředkovat nové informace a praktické dovednosti v oblasti cizích jazyků nebo práce s počítačem lidem se zkušeností s duševním onemocněním. Cíle vzdělávacích kurzů • Zdokonalovat dovednosti a znalosti cizích jazyků a práce s PC • Zvyšovat možnost pracovního ...číst dále Poskytovatel: Baobab o.s. Aktualizováno: 19. 03. 2014

Denní stacionář PNB

Komplexní psychoterapeutický a rehabilitační program pro ambulantní klienty s duševním onemocněním z okruhu psychóz. * Stacionář je určen klientům - při prvním propuknutí nemoci nebo v rané fázi vývoje psychotického onemocnění, - jejichž původně zdařilá léčba i resocializace je ohrožena novou ...číst dále Poskytovatel: PN Bohnice Aktualizováno: 05. 03. 2014 Volná kapacita: ANO

Komunitní tým Střední Čechy - case management (SRHB)

Případové vedení – provázení (case management) je služba zaměřená na lidi s duševním onemocněním, kteří potřebují podporu ve více oblastech života (rodina, sociální kontakty, práce, vzdělání, volný čas, finance atd.). Do náplně pracovníka patří také kontakt a vyjednávání v zájmu klienta s dalšími ...číst dále Poskytovatel: Fokus Praha z.ú. Aktualizováno: 09. 12. 2013 Volná kapacita: ANO

SF Zahrada

Sociální firma je novým modelem zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce. Jedná se o jeden z typů sociálního podniku. Sociální firmy fungují již několik let v zahraničí, zejména ve Velké Británii. Definice sociální firmy: Sociální firma je podnikatelský subjekt působící na běžném trhu, jehož ...číst dále Poskytovatel: Fokus Praha z.ú. Aktualizováno: 20. 05. 2013

Chráněné bydlení Sedlec

Dlouhodobé chráněné bydlení s komunitními prvky v Sedleci: • je pro muže i ženy, kteří nepotřebují ústavní péči a jsou schopni do určité míry žít samostatně, potřebují však v některých oblastech svého života podporu • je pro klienty ve věku 25 - 55 let, trvalým bydlištěm Střední Čechy nebo Praha ...číst dále Poskytovatel: Fokus Praha z.ú. Aktualizováno: 20. 05. 2013 Volná kapacita: ANO

CEDRA-Centrum denních rehabilitačních aktivit (socioterapeutická dílna, klub)

Cedra poskytuje v dopoledním čase službu Sociálně terapeutické dílny, v odpoledním čase slouží jako centrum denních aktivit. Cílovou skupinou služby jsou dospělé osoby s duševním onemocněním, které se připravují na vstup do pracovní a sociální rehabilitace, popř. jsou na jejím začátku, a jejich ...číst dále Poskytovatel: Fokus Praha z.ú. Aktualizováno: 20. 05. 2013 Volná kapacita: ANO

Odborné sociální poradenství poskytované lidmi s vlastní zkušeností s nemocí

VIDA centrum Praha Poradenství je poskytováno lidem s duševním onemocněním, rodičům a příbuzným, odborníkům, široké veřejnosti. Služby nabízíme ambulantně a prostřednictvím mobilního týmu také terénně. Terénní práce probíhá zejména v psychiatrických zařízeních, kam docházíme přímo za pacienty. ...číst dále Poskytovatel: VIDA o.s. Aktualizováno: 03. 10. 2012 Volná kapacita: ANO

Aktivizace a rozvoj sociálních dovedností ( Arteterapeutický ateliér )

Základním cílem je poskytnout lidem s duševním onemocněním prostor pro jejich kreativní vyjádření, ale také bezpečné prostředí pro navázání kontaktů s druhými lidmi. Cílem služby je u lidí se zkušeností s duševním onemocněním: • naučit se trávit volný čas výtvarnou a tvořivou činností • ...číst dále Poskytovatel: Baobab o.s. Aktualizováno: 15. 03. 2011 Volná kapacita: ANO

Pobyty

Hlavním cílem těchto pobytů je získat nové zážitky a strávit několik dní s příjemnými lidmi. Cílem pobytu je • strávení mimo Prahu několik dní specifickou aktivitou • aktivizace a zvyšování fyzického a psychického zdraví • umožnění společenského kontaktu a seznámení se s novými lidmi • zvyšování ...číst dále Poskytovatel: Baobab o.s. Aktualizováno: 17. 02. 2011