Vyhledávání služeb komunitní péče

Upozornění - sídla služeb a spádové oblasti (odkud je uživatel/služba) zatím nejsou u všech služeb vyplněna. Naleznete-li nějaké problémy v novém vyhledávacím filtru nebo nesprávné zařazení služby, prosíme, dejte nám o tom vědět prostřednictvím kontaktního formuláře, děkujeme.

Tréninková kavárna - barman/barmanka

Služba nabízí pracovní rehabilitaci na této pozici 4 osobám - 4x barman/ka. Barmani se v počtu dvou střídají ve dvousměnném provozu každý všední den. Jedna směna trvá vždy 3 hodiny, od 11:00 do 14:00 nebo od 14:00 do 17:00 (střídavě, dle domluvy). ...číst dále Poskytovatel: Eset-Help z.s. Aktualizováno: 13. 02. 2020 Volná kapacita: ANO

Tréninková kavárna - úklidový pracovník/ce

Služba nabízí pracovní rehabilitaci 1 klientovi - 1x úklidový pracovník/ce. Pracovní rehabilitace na pozici úklidového pracovníka probíhá 1,5 hodiny každý všední den od 9:30 do 11:00. ...číst dále Poskytovatel: Eset-Help z.s. Aktualizováno: 13. 02. 2020 Volná kapacita: ANO

Služba Podpora zaměstnávání - Přechodné zaměstnávání

Služba nabízí 4 rehabilitační místa na smluvních pracovištích. Rehabilitace pro 1 klienta trvá 6 měsíců. Klient je sociálním pracovníkem zaučen během cca 10 směn, dále pracuje samostatně a v případě potřeby může pracovníka požádat o podporu. Po zaučení a zvládnutí tréninkových směn (bez finančního ...číst dále Poskytovatel: Eset-Help z.s. Aktualizováno: 13. 02. 2020 Volná kapacita: ANO

Chráněné bydlení Mělník

Cílem služby je vytvořit pro uživatele bezpečné zázemí a poskytnout mu podporu pro získání dovedností a sebedůvěry, a to v takové míře, která snižuje závislost na poskytované službě a umožní uživateli v budoucnu využít službu s nižší mírou podpory nebo žít ve vlastním bydlení. Služby chráněného ...číst dále Poskytovatel: Fokus Praha z.ú. Aktualizováno: 21. 11. 2019 Volná kapacita: ANO

Trénink mozku

Trénink mozku  Klienti mohou využít diagnostiky kognitivních funkcí, ve které zjistí úroveň svých kognitivních dovedností a zjistí oblasti, ve kterých by potřebovali své dovednosti ještě posílit,  Následně po diagnostice následuje individuální trénink kognitivních funkcí zaměřený na zjištěné ...číst dále Poskytovatel: Green Doors z.ú. Aktualizováno: 22. 10. 2019 Volná kapacita: ANO

Krizová pomoc

Cílová skupina: všechny osoby v krizi Poslání krizové pomoci je poskytování pomoci lidem, kteří se dostali do náročné životní situace a potřebují odbornou podporu, aby ji zvládli. Cílová skupina: Osoba bez omezení věkové hranice, která se dostala do nepříznivé životní situace vlivem např. ztráty ...číst dále Poskytovatel: Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú. Aktualizováno: 01. 10. 2019 Volná kapacita: ANO

Tréninková restaurace Mlsná kavka

Vegetariánská restaurace Mlsná kavka poskytuje tréninkové pracovní místo na pozici pomocný kuchař a pomocný barman. Trénink je určen pro klienty, kteří mají bydliště v Praze, nebo se tu dlouhodobě zdržují a mají duševní onemocnění (F2, F3, F40-F42, F60, F70, F062, F063). Trénink je možný po dobu 0, ...číst dále Poskytovatel: Green Doors z.ú. Aktualizováno: 23. 09. 2019 Volná kapacita: NE

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Jedná se o zaměstnávání osob se zdravotním postižením (osoby se zkušeností s duševním onemocněním z okruhu psychóz), ID a trvalé bydliště v Praze podmínkou. Pracovní oblasti: ...číst dále Poskytovatel: BONA o.p.s. Aktualizováno: 09. 09. 2019 Volná kapacita: ANO

Řemeslné dílny (sociální rehabilitace)

V rámci této sociální služby si uživatelé mohou obnovit nebo získat sociální a pracovní dovednosti a návyky. SYSTÉM SPOLUPRÁCE: Individuální plán + dohody o podpoře na základě zakázky uživatele. Spolupráce s rodinou a ošetřujícím lékařem, Pravidelné hodnocení spolupráce. Služba je poskytovaná ...číst dále Poskytovatel: BONA o.p.s. Aktualizováno: 09. 09. 2019 Volná kapacita: ANO

Chráněné bydlení

Sociální služba chráněné bydlení nabízí klientům dva byty se třemi samostatné pokoji v ženském bytě a se třemi samostatnými pokoji v mužském bytě na dobu 1 roku. Oba byty jsou umístěny v běžné zástavbě na Praze 11, kousek od stanice metra Opatov. Byty jsou vybaveny běžnými spotřebiči. ...číst dále Poskytovatel: Eset-Help z.s. Aktualizováno: 05. 09. 2019 Volná kapacita: ANO

Tréninková restaurace Mlsná kavka - pomocná síla v kuchyni

Restaurace Mlsná kavka poskytuje tréninkové místo na pozici pomocná síla v kuchyni. Pracovní úvazek dvakrát až třikrát v týdnu, 15-17 h. Trénink je určen na dobu 3 měsíců až 2 let. Práce se bude dít v přirozených pracovních podmínkách bez účasti pracovního terapeuta na směnách, s možností využití ...číst dále Poskytovatel: Green Doors z.ú. Aktualizováno: 31. 07. 2019 Volná kapacita: NE

Tréninková kavárna Klubu V. Kolona

Klub V. kolona poskytuje trénink pracovních a sociálních dovedností lidem se zkušeností s psychotickým onemocněním a aktivizační program pro pacienty hospitalizované v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Trénink probíhá v klubovém prostředí otevřeném veřejnosti, kde se konají kulturní akce a kde je ...číst dále Poskytovatel: Green Doors z.ú. Aktualizováno: 30. 07. 2019 Volná kapacita: ANO

Tréninková kavárna Café Na půl cesty a úklidová dílna

„Café na půl cesty“ je tréninkovým pracovištěm pro lidi, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním, hlavně z okruhu psychóz. Naším cílem je poskytovat podporu v oblasti přípravy na práci nebo na studium, a umožnit tak co nejrychlejší návrat do běžného života. Kavárna nabízí tréninkové místo ...číst dále Poskytovatel: Green Doors z.ú. Aktualizováno: 19. 06. 2019 Volná kapacita: ANO

Dobrovolníci v Dobroduši - zprostředkování kontaktu s dobrovolníkem

Dobroduš ve spolupráci s dobrovolníky aktivizuje a začleňuje dospělé osoby s dlouhodobým duševním onemocněním do společnosti. Klient se s dobrovolníkem schází po dobu minimálně šesti měsíců, délka setkání je v rozmezí cca 6 - 10 hodin měsíčně. Čas spolu tráví povídáním, procházkami, návštěvou ...číst dále Poskytovatel: Dobroduš Aktualizováno: 27. 02. 2019 Volná kapacita: ANO

Služba následné péče

Služba je poskytována: - lidem starším 18 let - lidem s chronickým duševním onemocněním - klientům z Prahy - ambulantně - provozní doba: po 9:00 - 17:00 st 9:00 - 16:00, út, čt, pá 9:00 - 15:00 ...číst dále Poskytovatel: Dobroduš Aktualizováno: 27. 02. 2019 Volná kapacita: ANO

Tým podpory zaměstnávání (TPZ)

Tým podpory zaměstnávání poskytuje registrovanou službu sociální rehabilitace, která se zaměřuje na pracovní oblast života lidí s duševním onemocněním. Služba proces celkové rehabilitace klienta rozšířila o nácviky dovedností spojených se získáváním pracovního uplatnění, poskytuje sociální a ...číst dále Poskytovatel: Fokus Praha z.ú. Aktualizováno: 15. 02. 2019 Volná kapacita: ANO

Centrum duševního zdraví Podskalí

Jsme multidisciplinární tým poskytující terénní i ambulantní služby dospělým lidem se zkušeností s duševním onemocněním. Poskytujeme profesionální služby s respektem k našim klientům. Snažíme se podpořit jejich vlastní sebedůvěru a dovednosti potřebné ke zlepšení kvality života. Rozsah a podobu ...číst dále Poskytovatel: Fokus Praha z.ú. Aktualizováno: 14. 02. 2019 Volná kapacita: ANO

Služba Podpora zaměstnávání - Individuální podpora

Služba nabízí podporu klientům, kteří si chtějí najít a udržet pracovní místo na otevřeném trhu práce. Podpora je poskytována podle individuálních potřeb klienta – možným tématem spolupráce nejčastěji bývá: zpracování životopisu, tvorba motivačních dopisů, edukace zaměřená na orientaci v ...číst dále Poskytovatel: Eset-Help z.s. Aktualizováno: 06. 11. 2018 Volná kapacita: ANO

Krizový tým

Nabízíme ambulantní, terénní a telefonickou krizovou pomoc při řešení problémů a podáváme pomocnou ruku těm, kteří nemají dost sil, aby sami vyřešili obtížnou životní situaci, ve které se ocitli. Služba je poskytovaná v rámci Komunitního týmu Podskalí a je multidisciplinárně organizovaná (lékař, ...číst dále Poskytovatel: Fokus Praha z.ú. Aktualizováno: 30. 07. 2018 Volná kapacita: ANO

Komunitní tým Jih - kontaktní místo

Tento program v rámci služeb Komunitního týmu plní především funkci kontaktního místa pro osoby s duševním onemocněním žijící na území MČ Prahy 1, 2, 3, 4, 10. 11, 12, 15 a 22 (vnitroorganizačně region Jih). Nabízí zprostředkování informací a dalších služeb a případně se podílí na řešení konkrétní ...číst dále Poskytovatel: Fokus Praha z.ú. Aktualizováno: 30. 07. 2018

Podporované zaměstnávání

Program Podporovaného zaměstnávání poskytuje klientovi takovou míru podpory, aby si našel a udržel vhodné místo na otevřeném trhu práce, které odpovídá jeho osobním vlastnostem, nadání, schopnostem a dovednostem. ...číst dále Poskytovatel: Green Doors z.ú. Aktualizováno: 27. 07. 2018 Volná kapacita: ANO

Sociálně terapeutická dílna Hvězdáři

Sociálně terapeutická dílna Hvězdáři je základním prvkem pracovní rehabilitace. Klient si zde obnovuje či získává základní pracovní, ale i sociální návyky a dovednosti (péče o vlastní osobu, komunikace s okolím, orientace apod.), jenž jsou podmínkou pro získání zaměstnání. Plynulý proces získávání ...číst dále Poskytovatel: Fokus Praha z.ú. Aktualizováno: 17. 07. 2018 Volná kapacita: ANO

Dům u Libuše

Posláním služby je poskytování dlouhodobé podpory lidem se zkušeností s duševním onemocněním tak, aby měli možnost být v kontaktu s lidmi, žili aktivní život a měli příležitost řešit své problémy s někým dalším a zvládali nároky svého života. Hlavním cílem služby je umožnit klientům řešit svou ...číst dále Poskytovatel: Fokus Praha z.ú. Aktualizováno: 19. 03. 2018 Volná kapacita: ANO

Komunitní terénní tým

Posláním služby je rozvíjet dovednosti klientů, jejich kompetence a samostatnost při řešení životních situací, přispívat ke stabilizaci či zlepšení zdravotního stavu klientů se závažným duševním onemocněním a napomáhat tak ke zlepšení kvality jejich života. Na základě klientových potřeb jsou ...číst dále Poskytovatel: Eset-Help z.s. Aktualizováno: 13. 03. 2018 Volná kapacita: ANO

Centrum denních aktivit

Jedná se o rehabilitaci v oblasti volného času. CDA nabízí možnost strukturovaně trávit volný čas (ranní komunita, dopolední program, vaření, odpolední program), bezpečný prostor pro setkávání s dalšími lidmi, možnost sebevzdělávání/seberealizace v rámci nabízených kurzů/kroužků (modelářský kroužek ...číst dále Poskytovatel: Eset-Help z.s. Aktualizováno: 13. 03. 2018

Job setkání

Kurz na získání potřebných dovedností pro hledaní práce a možnost podělit se o zkušenosti s hledáním zaměstnání. • Chcete si vyzkoušet, jak to chodí na pohovorech a výběrových řízeních? • Víte na co všechno se Vás zaměstnavatel může při pohovoru zeptat? • Chtěli by jste se dozvědět se více o ...číst dále Poskytovatel: Green Doors z.ú. Aktualizováno: 01. 03. 2018 Volná kapacita: ANO

Sociální poradna

Co služba nabízí - dostupný a nestigmatizující prostor pro řešení sociálních otázek - sociální poradenství (v oblasti bydlení, práce, sociálních dávek, invalidních důchodů…) - informace o aktuální nabídce sociálních a zdravotních služeb - materiály a informace o nemoci a formách pomoci - kontakty ...číst dále Poskytovatel: Green Doors z.ú. Aktualizováno: 01. 03. 2018 Volná kapacita: ANO

Přechodné zaměstnávání

Program Přechodného zaměstnávání umožňuje ověření pracovních a sociálních dovedností získaných během tréninku v jedné z kaváren O.s. Green Doors či O.s. Eset-Help. Tento program probíhá na předem dojednaných pracovních místech v nechráněných podmínkách za pravidelné podpory pracovního konzultanta. ...číst dále Poskytovatel: Green Doors z.ú. Aktualizováno: 01. 03. 2018 Volná kapacita: ANO

Přechodné zaměstnávání - tréninková místa v komunitní zahradě

Koho hledáme? ● Máte pozitivní vztah k práci na zahradě, městskému pěstování či kompostování? ● Máte zkušenost s duševním onemocněním a máte invalidní důchod? ● Baví vás práce v terénu? ...číst dále Poskytovatel: KOKOZA, o. p. s. Aktualizováno: 13. 02. 2018 Volná kapacita: ANO

Komunitní tým Břevnov

Komunitní tým Břevnov nabízí: - komplexní přístup k řešení obtížných životních situací - podporu při aktivizaci a zapojení do běžné komunity - podporu v domácím prostředí - sociální poradenství (dávky, dostupné služby, dluhy atd.) - pomoc při hájení práv a zájmů - pomoc při udržení nebo zlepšení ...číst dále Poskytovatel: Fokus Praha z.ú. Aktualizováno: 11. 10. 2017 Volná kapacita: ANO

Právní a sociální poradna

V rámci služby je poskytováno bezplatné poradenství klientům s duševním onemocněním na základě předchozího telefonického či osobního objednání. ...číst dále Poskytovatel: Eset-Help z.s. Aktualizováno: 04. 10. 2017 Volná kapacita: ANO

Chráněná dílna

Pracoviště - chráněná dílna. V současnosti probíhá pilotní aktivizační program - tréninková pracovní místa na dobu 6 měsíců. Program je vhodný pro osoby v závěrečné fázi rehabilitačního programu před nástupem do běžného zaměstnání. Účelem je zpevňování pracovních návyků, zlepšení dovedností a ...číst dále Poskytovatel: ENVERO, z. s. Aktualizováno: 11. 05. 2017 Volná kapacita: ANO

Pracovní trénink v sociální firmě Modrý domeček

Jedná se o možnost osvojení základních sociálních a pracovních dovedností potřebných pro případné získání pracovního místa - aktuálně nabízíme službu sociální rehabilitace (dále SR) v kavárně Modrý domeček v Řevnicích (zejm. obsluha, práce na baru, ale i další práce) a kuchyni Modrého domečku. ...číst dále Poskytovatel: Náruč z.s. Aktualizováno: 10. 05. 2017 Volná kapacita: ANO

Hledáme zaměstnance na pozice pomocný číšník, pomocný kuchař,pomocník v kavárně a uklízeč

Pracovní poměr nabízíme osobám s psychotickým onemocněním či lehkou mentální retardací. - jedná se o klasický pracovně právní vztah (na který se plně vztahuje zákoník práce) s terapeutickou podporou. Za pracovní výkon uživatel pobírá mzdu. Terapeutická podpora je poskytována formou patronského ...číst dále Poskytovatel: Náruč z.s. Aktualizováno: 10. 05. 2017 Volná kapacita: ANO

Centrum psychosociálních služeb - služby Peer konzultanta

Součástí týmu Centra psychosociálních služeb je také peer konzultant. Společně s terapeutem se účastní vybraných skupinových programů, kde se s ním mohou klienti potkat. Po domluvě je možné klientům nabídnout podpůrné individuální konzultace a provázení v průběhu hospitalizace. ...číst dále Poskytovatel: PN Bohnice Aktualizováno: 04. 01. 2017 Volná kapacita: ANO

Centrum psychosociálních služeb - Poradna pro bydlení s přípravných programem na CHB

Poradna pro bydlení poskytuje poradenství, podporu a pomoc v oblasti bydlení (hledání vhodného chráněného bydlení, ubytovny, azylového domu apod.), její hlavní součástí je Program přípravy na chráněné bydlení určený především pacientům hospitalizovaným v PN Bohnice, v kokrétních situacích také ...číst dále Poskytovatel: PN Bohnice Aktualizováno: 04. 01. 2017 Volná kapacita: ANO

Centrum psychosociálních služeb - Pracovní trénink v Miniprádelně

Program pracovního tréninku v Miniprádelně je určen jednak pacientům hospitalizovaným v PN Bohnice formou pracovní terapie a také klientům po propuštění, kterým se z různých důvodů nedaří najít uplatnění na trhu práce a/nebo kteří potřebují počáteční vyšší míru podpory při návratu do pracovního ...číst dále Poskytovatel: PN Bohnice Aktualizováno: 04. 01. 2017 Volná kapacita: NE

Centrum psychosociálních služeb - Pracovní poradna

Pracovní poradna Centra psychosociálních služeb poskytuje informace a poradenství v pracovní problematice. Pomůže Vám ujasnit si, jaká práce Vám bude vyhovovat, jakým způsobem a kde práci hledat. Můžete se dozvědět o pracovně-rehabilitačních programech (chráněné, resp.sociálně-terapeutické dílny, ...číst dále Poskytovatel: PN Bohnice Aktualizováno: 04. 01. 2017 Volná kapacita: ANO

Centrum psychosociálních služeb - Terapeutické pracoviště Čajovna 13.komnata

Čajovna je terapeutické pracoviště, které zároveň nabízí prostor pro setkávání lidí s duševním onemocněním a veřejnosti (hostů). Jedná se o pracoviště nízkoprahové, kde probíhá pracovní trénink. Kritériem pro přijetí je aktuální hospitalizace, věk nad 18 let a doporučení ošetřujícího lékaře. ...číst dále Poskytovatel: PN Bohnice Aktualizováno: 04. 01. 2017 Volná kapacita: ANO

Úklidová dílna

Cílem je poskytnout trénink základních pracovních a sociálních dovedností (pravidelná docházka,samostatnost, plnění zadaných úkolů), dále poskytnout pracovní aktivitu, pravidelnou náplň dne, umožnit strukturovanou náplň trávení času a zaměstnat a podporovat na přechodnou dobu klienty, pro které je ...číst dále Poskytovatel: Green Doors z.ú. Aktualizováno: 28. 11. 2016 Volná kapacita: ANO

Centrum duševního zdraví Praha 8

* Služby jsou určené klientům s duševním onemocněním z okruhu psychóz. * Návštěvní služba psychiatrických sester v domácím prostředí pacienta (posouzení aktuálního stavu, edukace, aplikace léků apod.); individuální pohovory; klubové aktivity. ...číst dále Poskytovatel: Fokus Praha z.ú., PN Bohnice Aktualizováno: 18. 11. 2016 Volná kapacita: ANO

Chráněné bydlení

Služba „chráněné bydlení“ je v současnosti poskytována 57 klientům, ve čtyřech různých objektech (CHB "201", CHB "Vila Jitka", CHB "Kocourkov", CHB "200"). Hlavním cílem služby je integrace duševně nemocných zpět do většinové společnosti. Jedná se o skupinovou formu bydlení, přičemž klienti jsou ...číst dále Poskytovatel: BONA o.p.s. Aktualizováno: 17. 10. 2016 Volná kapacita: ANO

Podporované bydlení

Služba „podpora samostatného bydlení“ je v současnosti poskytována 46 klientům. Hlavním cílem služby je integrace duševně nemocných zpět do většinové společnosti. Klienti jsou převážně ubytováni v samostatných garsoniérách. K dispozici jsou i dvoulůžkové a třílůžkové garsoniéry. Nástrojem ...číst dále Poskytovatel: BONA o.p.s. Aktualizováno: 30. 09. 2016 Volná kapacita: ANO

Arteterapie a výtvarné techniky

Cílová skupina: Osoby s duševním onemocněním, osoby s mentálním handicapem Vstup do služeb viz: http://www.modredvere.cz/cz/vstup-do-sluzeb ...číst dále Poskytovatel: Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú. Aktualizováno: 18. 05. 2016 Volná kapacita: ANO

Tréninkový byt pro muže

V rámci projektu provozujeme tréninkový byt pro dva muže, kteří se chtějí naučit patřičným sociálním dovednostem, vedoucím k jejich samostatnosti. Cílovou skupinou tvoří muži s duševním onemocněním, převážně psychotického okruhu. Služba je určena pro věkovou skupinu 18–64 let. Podmínky: Byt 2+KK, ...číst dále Poskytovatel: DPS Ondřejov Aktualizováno: 03. 05. 2016 Volná kapacita: NE

Centrum sociálně rehabilitačních služeb - program pobytové podpory

Pobytový program je určen lidem s duševním onemocněním, kteří si potřebují vyzkoušet, nacvičit, obnovit a rozvíjet své dovednosti nezbytné k dosažení co největší možné samostatnosti v běžném životě. Sociální rehabilitace v pobytovém programu probíhá v chráněném prostředí bytů na Praze 4 a Praze 6, ...číst dále Poskytovatel: Baobab o.s. Aktualizováno: 19. 04. 2016 Volná kapacita: NE

Krizová služba centra Břevnov

Službu poskytujeme dospělým lidem se zkušeností s duševním onemocněním, kteří se ocitli v krizové situaci a potřebují pomoc; případně jejich blízkým. Nabízíme: - krizovou intervenci - telefonické a elektronické poradenství, osobní v prostorách centra Břevnov - po dohodě výjezdy za klienty do terénu ...číst dále Poskytovatel: Fokus Praha z.ú. Aktualizováno: 29. 03. 2016 Volná kapacita: ANO

Centrum sociálně rehabilitačních služeb - program krátkodobé ambulantní/terénní podpory

Centrum Baobab nabízí lidem s duševním onemocněním ambulantní podporu při zvládání běžného života v jejich přirozeném prostředí. Míra podpory i obsah setkání je "šit na míru" podle klientových aktuálních potřeb a osobních cílů. Jedná se o sociálně rehabilitační program, tudíž obsahem jsou kromě ...číst dále Poskytovatel: Baobab o.s. Aktualizováno: 12. 01. 2016 Volná kapacita: NE

Centrum sociálně rehabilitačních služeb – program dlouhodobé ambulantní/terénní podpory

Dlouhodobý ambulantní/terénní program je určen lidem s duševním onemocněním, kteří potřebují podporu k řešení svých problémů s cílem dosáhnout co největší možné samostatnosti v řešení svých problémů. Sociální rehabilitace v dlouhodobém ambulantním/terénním programu probíhá při konzultacích v o.s. ...číst dále Poskytovatel: Baobab o.s. Aktualizováno: 12. 01. 2016 Volná kapacita: NE

Úklid prostor terapeutického centra

Cílová skupina: Osoby s duševním onemocněním a mentálním postižením Vstup do služeb viz: http://www.modredvere.cz/cz/vstup-do-sluzeb Organizace zřizuje pracovní místa pro klienty na pozici úklid. Náplní práce je úklid prostor terapeutického centra v předem jasně vymezených hodinách a v daném objemu ...číst dále Poskytovatel: Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú. Aktualizováno: 07. 09. 2015 Volná kapacita: NE

Práce v tréninkové kavárně

Cílová skupina: Osoby s duševním onemocněním, osoby s mentálním handicapem Vstup do služeb viz: http://www.modredvere.cz/cz/vstup-do-sluzeb Terapeutické centrum Modré dveře v rámci sociální rehabilitace prostřednictvím Kavárny Modré dveře nabízí tréninková pracovní místa s podporou pracovního ...číst dále Poskytovatel: Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú. Aktualizováno: 07. 09. 2015 Volná kapacita: ANO

Job club

Cílová skupina: Osoby s duševním onemocněním, osoby s mentálním handicapem Vstup do služeb viz: http://www.modredvere.cz/cz/vstup-do-sluzeb ...číst dále Poskytovatel: Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú. Aktualizováno: 07. 09. 2015 Volná kapacita: ANO

Tým bydlení - Dům

Smyslem služby chráněného bydlení v Domě na Lehovci je napomoci lidem s dlouhodobým duševním onemocněním žít v běžném prostředí a zvládat nároky bydlení i důsledky svého onemocnění. Cílem služby je vytvořit pro uživatele bezpečné zázemí a poskytnout mu podporu pro získání dovedností a sebedůvěry, a ...číst dále Poskytovatel: Fokus Praha z.ú. Aktualizováno: 11. 08. 2015 Volná kapacita: ANO

Tým bydlení - Chráněné bydlení/Byty

Služba chráněné bydlení je službou tréninkového charakteru. Jedná se o službu využívanou na základě dobrovolného a svobodného rozhodnutí klienta. Smyslem služby je umožnit klientovi bydlet s co největší mírou samostatnosti a co nejmenší mírou podpory v běžných podmínkách. Pobyt v chráněném bytě ...číst dále Poskytovatel: Fokus Praha z.ú. Aktualizováno: 24. 02. 2015 Volná kapacita: NE

Tým bydlení - Podpora samostatného bydlení

Služba podpory samostatného bydlení je jednou ze služeb Týmu bydlení a jejím cílem je především: a/ možnost pro klienta zůstat v přirozeném prostředí svého domova b/ pomoc při zajištění chodu domácnosti c/ získání praktických schopností, např. organizace času, hospodaření s penězi, ve „svém“ ...číst dále Poskytovatel: Fokus Praha z.ú. Aktualizováno: 24. 02. 2015 Volná kapacita: ANO

Terapeutická komunita Mýto

Mladým lidem s duševní nemocí, zejména schizofrenií, slouží Terapeutická komunita v Mýtě u Rokycan. Pobyt v terapeutické komunitě jim má pomoci obnovit sociální dovednosti, které vinou nemoci ztratili, a připravit je k pozvolnému začlenění se do tzv. normální společnosti. Během ročního pobytu má ...číst dále Poskytovatel: Česká asociace pro psychické zdraví Aktualizováno: 04. 05. 2014

Student

Služba Student poskytuje podporu lidem se zkušeností s duševním onemocněním od 15 let. Spolupráce je zaměřena převážně na oblast zvládání studia a současně běžného života (např. rozhodování se ohledně studia, zahájení studia, udržení se v něm, návrat po jeho přerušení či jeho ukončení, zlepšení ...číst dále Poskytovatel: Baobab o.s. Aktualizováno: 07. 04. 2014 Volná kapacita: NE

Re-start - sociální rehabilitace

V rámci služby Re-start mohou uživatelé služby vybírat z nabídky následujících aktivit: účast uživatele v „centru tvořivosti“ / trénink kognitivních funkcí / kurz komunikačních dovedností / kurz přípravy na zaměstnání / podpora v domácnosti (návštěvní služba v domácnosti uživatele) / doprovody / ...číst dále Poskytovatel: Lomikámen o.s. Aktualizováno: 31. 03. 2014 Volná kapacita: ANO

Dílna Jiná káva - sociálně terapeutická dílna

Služba „Dílna Jiná káva“ je určena lidem s duševním onemocněním, kteří dosud potřebují intenzivní a odbornou podporu na pracovišti i v sociálních kontaktech a kteří nejsou v aktuální situaci schopni samostatné práce. Tato služba je poskytována v provozovně Jiná káva, jejímž provozovatelem je ...číst dále Poskytovatel: Lomikámen o.s. Aktualizováno: 31. 03. 2014 Volná kapacita: NE

Volnočasové programy

Volnočasové aktivity nabízené O.s.Baobab se svým charakterem příliš neliší od obdobných aktivit v komunitě. Na druhé straně se jedná o jakýsi „chráněný“ prostor, kde se nejedná pouze o úžasné sportovní výkony, ale také o možnost potkat se s lidmi a zacvičit si dle svých možností. Aktivity jsou ...číst dále Poskytovatel: Baobab o.s. Aktualizováno: 19. 03. 2014 Volná kapacita: ANO

Vzdělávací programy

Posláním vzdělávacích programů je zprostředkovat nové informace a praktické dovednosti v oblasti cizích jazyků nebo práce s počítačem lidem se zkušeností s duševním onemocněním. Cíle vzdělávacích kurzů • Zdokonalovat dovednosti a znalosti cizích jazyků a práce s PC • Zvyšovat možnost pracovního ...číst dále Poskytovatel: Baobab o.s. Aktualizováno: 19. 03. 2014

Denní stacionář PNB

Komplexní psychoterapeutický a rehabilitační program pro ambulantní klienty s duševním onemocněním z okruhu psychóz. * Stacionář je určen klientům - při prvním propuknutí nemoci nebo v rané fázi vývoje psychotického onemocnění, - jejichž původně zdařilá léčba i resocializace je ohrožena novou ...číst dále Poskytovatel: PN Bohnice Aktualizováno: 05. 03. 2014 Volná kapacita: ANO

Komunitní tým Střední Čechy - case management (SRHB)

Případové vedení – provázení (case management) je služba zaměřená na lidi s duševním onemocněním, kteří potřebují podporu ve více oblastech života (rodina, sociální kontakty, práce, vzdělání, volný čas, finance atd.). Do náplně pracovníka patří také kontakt a vyjednávání v zájmu klienta s dalšími ...číst dále Poskytovatel: Fokus Praha z.ú. Aktualizováno: 09. 12. 2013 Volná kapacita: ANO

SF Zahrada

Sociální firma je novým modelem zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce. Jedná se o jeden z typů sociálního podniku. Sociální firmy fungují již několik let v zahraničí, zejména ve Velké Británii. Definice sociální firmy: Sociální firma je podnikatelský subjekt působící na běžném trhu, jehož ...číst dále Poskytovatel: Fokus Praha z.ú. Aktualizováno: 20. 05. 2013

Chráněné bydlení Sedlec

Dlouhodobé chráněné bydlení s komunitními prvky v Sedleci: • je pro muže i ženy, kteří nepotřebují ústavní péči a jsou schopni do určité míry žít samostatně, potřebují však v některých oblastech svého života podporu • je pro klienty ve věku 25 - 55 let, trvalým bydlištěm Střední Čechy nebo Praha ...číst dále Poskytovatel: Fokus Praha z.ú. Aktualizováno: 20. 05. 2013 Volná kapacita: ANO

CEDRA-Centrum denních rehabilitačních aktivit (socioterapeutická dílna, klub)

Cedra poskytuje v dopoledním čase službu Sociálně terapeutické dílny, v odpoledním čase slouží jako centrum denních aktivit. Cílovou skupinou služby jsou dospělé osoby s duševním onemocněním, které se připravují na vstup do pracovní a sociální rehabilitace, popř. jsou na jejím začátku, a jejich ...číst dále Poskytovatel: Fokus Praha z.ú. Aktualizováno: 20. 05. 2013 Volná kapacita: ANO

Odborné sociální poradenství poskytované lidmi s vlastní zkušeností s nemocí

VIDA centrum Praha Poradenství je poskytováno lidem s duševním onemocněním, rodičům a příbuzným, odborníkům, široké veřejnosti. Služby nabízíme ambulantně a prostřednictvím mobilního týmu také terénně. Terénní práce probíhá zejména v psychiatrických zařízeních, kam docházíme přímo za pacienty. ...číst dále Poskytovatel: VIDA o.s. Aktualizováno: 03. 10. 2012 Volná kapacita: ANO

Aktivizace a rozvoj sociálních dovedností ( Arteterapeutický ateliér )

Základním cílem je poskytnout lidem s duševním onemocněním prostor pro jejich kreativní vyjádření, ale také bezpečné prostředí pro navázání kontaktů s druhými lidmi. Cílem služby je u lidí se zkušeností s duševním onemocněním: • naučit se trávit volný čas výtvarnou a tvořivou činností • ...číst dále Poskytovatel: Baobab o.s. Aktualizováno: 15. 03. 2011 Volná kapacita: ANO

Pobyty

Hlavním cílem těchto pobytů je získat nové zážitky a strávit několik dní s příjemnými lidmi. Cílem pobytu je • strávení mimo Prahu několik dní specifickou aktivitou • aktivizace a zvyšování fyzického a psychického zdraví • umožnění společenského kontaktu a seznámení se s novými lidmi • zvyšování ...číst dále Poskytovatel: Baobab o.s. Aktualizováno: 17. 02. 2011